قوانین و مقررات

صرافی داینال بر اساس مقررات مرکز گزارش و نقل و انتقالات مالی کانادا (فین ترَک) فعالیت می کند. عمل بر اساس این قوانین و مقررات باعث تضمین کیفیت پرداخت ها شده و ما را در رده بالای حرفه ایی قرار می دهد. هر چند در حال حاضر صرافی دانیال صرفا خدمات مبادله ارزهای معتبر بین المللی را انجام می دهد ولی در همین جا مقررات کلی کانادا در ارتباط با خرید و فروش و انتقال ارز به اطلاع هم میهنان عزیز می رسد.

فرازهایی از این قوانین و مقررات عبارتند از:

– برای نقل و انتقالات بین المللی ارزی بالای 1,000 دلار کانادا کارت شناسایی معتبر مورد نیاز می باشد.

– برای خرید و فروش ارز در داخل کانادا بالای 3,000 دلار کانادا کارت شناسایی معتبر مورد نیاز می باشد.

– تمامی نقل و انتقالات بین المللی بالای 10,000 دلار کانادا می بایستی به مرکز گزارش و نقل و انتقالات مالی کانادا (فین ترَک) گزارش شود.

برای اطلاعات بیشتر به آدرس تارنمای مرکز گزارش و نقل و انتقالات مالی کانادا (فین ترَک) مراجعه نمایید:

http://www.fintrac.gc.ca/intro-eng.asp