دیدگاه ها و اهداف

در شرایط برابر، آنچه باعث سخت تر شدن وضعیت برای رقبای ما می شود، نحوه و کیفیت خدمات مشتری ماست. صرافی دانیال از 8

اصل اساسی در نحوه خدمات مشتری بهره می گیرد:

1- هزینه جذب مشتریان جدید همواره بیشتر از حفظ مشتریان فعلی است. یک مشتری راضی با ما مدت زمان بیشتری خواهد بود، پول

بیشتری صرف می کند و روابط خود را گسترش می دهد. این یک روش «فروش» آسان است که دیگر نیازی به روش های پیچیده تر و

گران تری مانند بازاریابی مستقیم، تبلیغات تلویزیونی و از این قبیل برای جذب مشتریان جدید نیست.

2- ارائه خدمات مشتری پر هزینه است. صرافی دانیال با اتکا به کاهش هزینه های بالاسری خود اقدام به تامین این هزینه ها کرده و در

نتیجه موجب جلب نظر و رضایت مشتری می شود.

3- عمل بر اساس نیازهای مشتریان. این یک اصل اساسی صرافی دانیال است. اما چگونه به این نیازها پی می بریم؟ ما به صدای

مشتریان خود از طرق مختلف نظیر تماس های تلفنی روزانه، گفتگوهای رو در رو توسط کارکنان با تجربه خود، و نیز از طریق قسمت

پیشنهادها و انتقادهای موجود در تارنمای صرافی دانیال گوش فرا می دهیم.

4- فرآیندهای کارآمد و بهبود دائمی آنها برای ما بسیار مهم هستند. این فرایندها روند رضایت مندی مشتریان ما را راتقا و تضمین می

کنند. با این حال، صرافی داینال از تمامی انتقادها و پیشنهادها اسقبال کرده و آنها را عامل مهمی در بهبود روندها به شمار می آورد.

5- مشتریان ما به خدمات مشتری دائمی عادت دارند و ما متعهد به ارائه این خدمات هستیم.

6- صرافی دانیال از طرق مختلف با مشتریان خود در ارتباط است. این راه ها شامل پست معمولی و الکترونیکی، تلفن، فکس، پیام های

ارسال از طریق وب سایت و تماس های رو در رو می باشد.

7- تماس هر مشتری با ما به منزله یک تحقیق میدانی است و ما از آنها در جهت بهینه سازی، یافتن خطاها و راه کارهای احتمالی استفاده

8- مردم به دنبال خدمات با کیفیت هستند و این امروزه بیش از هر زمان دیگری صحیح به نظر می رسد. مشتریان ما را ترک می کنند

اگر که انتظارهای آنها به خوبی برآورده نشوند. ارائه خدمات مشتری مداوم و با کیفیت چیزی است که هرگز صرافی دانیال بر سر آنها

معامله نمی کند. این همان امتیازی است که ما را از رقبای بالقوه و بالفعل مان متمائز می سازد.